www.elekt.eu

Instalacje Teletechniczne -SERWERY-

Contact us now
503-325-901

SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM

System BMS integruje przede wszystkim systemy sterowania funkcjami technicznymi budynku, które można zgrupować w dwa podsystemy:

Podsystem zasilania i sterowania energią elektryczną
zabezpieczenia i rozdzielnie elektryczne,
instalacje pomiarowe,
sterowanie i monitorowanie zadań,
okablowanie instalacji zasilających,
instalacje oświetleniowe,
urządzenia i układy zasilania awaryjnego,
transport pionowy i poziomy.
Podsystem sterowania komfortem
sterowanie klimatyzacją,
sterowanie wentylacją,
sterowanie ogrzewaniem,
sterowanie oświetleniem,
sterowanie nagłośnieniem,
sterowanie systemami parkingowymi,
obsługa urządzeń audio-video,
system pogodowy.
Rozwiązania systemu automatyki budynkowej BMS przeznaczone są w pierwszej kolejności do obiektów takich jak:

biurowce,
hotele,
centra handlowe,
osiedla mieszkaniowe,
szpitale.