www.elekt.eu

Instalacje Teletechniczne -SERWERY-

Contact us now
503-325-901

OŚWIETLENIE

System sterowania DALI

Standardowe instalacje oświetleniowe nie pozwalają na dokonywanie przeróbek związanych ze zmianą oświetlenia w obiekcie. Modernizacja, lub zmiana istniejącego rozwiązania pociąga za sobą ogromne koszty remontu budynku. Mając na uwadze indywidualizm każdej instalacji, opracowano zupełnie nową koncepcję, umożliwiającą dowolną konfigurację oświetlenia pod kątem użytkownika. Koncepcją tą jest system DALI.

Możliwości systemowe

Sposób sterowania w oparciu o protokół DALI został stworzony tak, aby być jak najbardziej intuicyjnym i uniwersalnym. Cechy tego systemu, wynikające ze zbudowania go według tej koncepcji, można najłatwiej przedstawić na zasadzie porównania z tradycyjnym systemem, opartym na zasilaniu napięciem 1-10V.

Analogowy system sterowania 1-10V posiada oddzielne funkcje włączania i regulacji, co wymaga poprowadzenia dodatkowych przewodów, ponadto do utworzenia grup oświetleniowych składających się z kilku opraw, potrzeba oddzielnych sterowników. W przypadku DALI stateczniki opraw są włączane równolegle do kabli sterujących, a wszystkie sygnały wysyłane są za pomocą tylko i wyłącznie dwóch przewodów. Funkcje włączania i regulacji są zintegrowane. Możliwym staje się również grupowanie opraw bez użycia dodatkowych kontrolerów, dzięki nadawaniu adresów pojedyńczym oprawom, bądź grupom. DALI pozwala kontrolować maksymalnie 64 indywidualne oprawy oświetleniowe, lub 16 grup opraw w trybie transmisji (Broadcast), za pomocą przewodu dwużyłowego o długości nie większej niż 300m (ograniczenie spadkiem napięcia do 2V).

W porównaniu do systemu analogowego, przepływ informacji pomiędzy systemem sterującym a oprawą następuje w dwóch kierunkach. Nie opiera się tylko na wydawaniu poleceń urządzeniom za pomocą sterownika, ale jeszcze zbiera i analizuje informacje dostarczone przez czujniki umieszczone przy urządzeniach końcowych.

To co cechuje system DALI to również prostota instalacji. Przewody sterujące zabezpieczone są przed odwróceniem polaryzacji, oraz mogą być ułożone w jednej linii z przewodami zasilającymi.

Ze względu na standaryzację protokołu i kompatybilność sprzętową, posiadamy możliwość dalszej rozbudowy systemu w oparciu o dowolne komponenty, oraz bez przeszkód możemy zmienić tryb pracy każdej oprawy w dogodnym dla nas momencie.

Interfejs DALI nie wymaga dodatkowych wyłączników światła. Ściemnianie oświetlenia, bądź jego całkowite wyłączenie opiera się na przesyłaniu sygnałów za pomocą przewodów kontrolnych bezpośrednio z centralki, dodatkowo charakterystyka ściemniania ma kształt logarytmiczny, co odpowiada właściwościom ludzkiego oka.

DALI umożliwia tworzenie scen świetlnych, zarówno standardowych opartych na dostosowaniu wartości strumienia świetlnego do otoczenia, jak i skomplikowanych efektów z użyciem LEDowych opraw RGB.

W przypadku użycia różnych opraw oświetleniowych, o różnej wartości emitowanego strumienia świetlnego, pracujących w innych scenach świetlnych, interfejs ten powoduje płynne i zharmonizowane przejście wszystkich opraw z zaprogramowanej jednej sceny do drugiej, w przypadku zmiany.

Ze względu na zaawansowaną technologię DALI znalazło zastosowanie w tzw. „Zielonych Budynkach”, gdzie doskonale współpracuje z energooszczędnym oświetleniem inteligentnym, oraz daje możliwość zmiany z poziomu pojedyńczego użytkownika.

Protokół sterowania w standardzie DALI, w połączeniu z kontrolerami i sensorami, działa w topologii Master-Slave.